Het Zandkastelenprogramma®
En de kinderen scheiden mee.....!

Het Zandkastelenprogramma®

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee...

Het Zandkastelenprogramma® is ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding. Met de bewezen methodiek van dit programma wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. Juist ook de ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken.

 

"Ieder kind in scheiding verdient deze laagdrempelige en preventieve aandacht.

Dit programma biedt kinderen en ouders een steuntje in de rug, tijdens en na scheiding."

In Amerika is begeleiding vanuit dit programma in vele staten zelfs al verplicht voordat ouders kunnen scheiden.

Het Zandkastelenprogramma® is geaccrediteerd door het SKJ (kwaliteitsregister jeugdhulpverlening), de MfN, het ADR en het International Coach Register. Het programma wordt tevens als preventieve interventie aanbevolen vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 

Het Groepsprogramma

Erkenning en herkenning staat centraal

In een speciaal op leeftijdsgroepen afgestemd programma van één ochtend of middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt bij scheiding en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het programma is preventief omdat het problemen op de langere termijn voorkomt en/of vermindert. Herkenning en erkenning onderling staat centraal. Het is fijn om te kunnen praten en te kunnen delen over wat je vindt en voelt.

Bij Het Zandkastelenprogramma® hoeft het kind niet ‘mee te praten’ met vader of moeder, hoeft het kind zich niet onbegrepen te voelen door klasgenootjes en kunnen juist dezelfde gedachten, gevoelens en ervaringen onderling worden gedeeld tussen kinderen in dezelfde situatie. Zo herkennen de kinderen zich in elkaars situaties en voelen ze de erkenning: “Ik ben niet alleen”. Dat is de kracht van de groep.

 

Wat er in ieder geval aan bod komt tijdens dit groepsprogramma:

 • Een scheiding is nooit de schuld van kinderen;
 • De ouders blijven altijd de vader en de moeder van het kind, waar ze ook wonen en hoe vaak het kind ze ook ziet;
 • Iedereen maakt fouten;
 • Ouders blijven van hun kinderen houden;
 • Ouders komen niet meer bij elkaar.

Individuele Begeleiding

Hoe gaat het met joú?

De werkvormen van het programma worden vaak ook bij individuele begeleiding ingezet. Een kindercoach van Het Zandkastelenprogramma® kan het kind individueel begeleiden in gesprekken om ook op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten en het kind in zijn/haar kracht te zetten tijdens en na de scheiding.

 

Wat er in ieder geval aan bod komt bij individuele coaching:

 • Praktische tips worden aangereikt;
 • Het zelfvertrouwen van het kind wordt versterkt;
 • Het probleemoplossend vermogen van het kind wordt vergroot;
 • De scheiding en alle veranderingen worden beter begrepen;
 • Het kind voelt zich gezien en gehoord.
Iris Gundel AMV-Opleidingen

"Omdat het anders moet."

Iris Gündel

Trainer en Auteur

Verschillende Leeftijdscategorieën

In een op de verschillende leeftijdscategorieën afgestemd dagdeel ondersteunt Het Zandkastelenprogramma® kinderen van 6 tot 18 jaar om met de scheidingsperiode om te gaan. Kinderen van verschillende leeftijden vragen om een andere benadering en willen ook andere thema’s behandelen. Daarnaast vragen de diverse leeftijdscategorieën om verschillende werkvormen en een andere benadering vanuit de coach.

Kinderen tussen de 6 en de 12 jaar
Voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar heeft het prioriteit dat zij meer zelfvertrouwen krijgen in de situatie. “Ze zijn niet de enige.” Zo zullen zij ook een bepaalde houvast krijgen in de nieuwe situatie. Vanuit het begrip voor de verandering van de situatie, naar de kracht in hun nieuwe leven middels tips en inzichten.

Kinderen tussen de 13 en de 17 jaar
Voor kinderen tussen de 13 en de 17 jaar wordt er meer aandacht besteed aan andere thema’s, die voor hen meer spelen. Zo zorgt Het Zandkastelenprogramma® ervoor dat zij meer een idee krijgen over hun eigen rol binnen de situatie. Er wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die er zijn en die zij zelf hebben. Zo zullen zijzelf betere inzichten krijgen in de veranderingen van de situatie en hier een plek in vinden voor zichzelf.

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee....!

Kinderen tussen de 6 en de 12 jaar

 • dat scheiding nooit de schuld is van kinderen;
 • dat hun ouders wel sámen hun ouders blijven, altijd;
 • dat hun ouders van ze blijven houden, ook na de scheiding;
 • dat ieder mens, dus ook ouders, fouten kunnen maken;
 • dat de meeste ouders niet meer bij elkaar komen;
 • dat het oplucht om te praten over wat je vindt en voelt.

Kinderen tussen de 13 en de 17 jaar

 • begrip voor de veranderingen na scheiding;

 • eigen houvast in de nieuwe situatie;

 • keuzes maken voor hun toekomst - wat wil ik;

 • nieuwe relaties ouders en mogelijk van henzelf;

 • zelfvertrouwen door vergroten probleemoplossend vermogen;

 • persoonlijke ontwikkeling.

Het Zandkastelenprogramma

Informatie voor Ouders

Ouders krijgen schriftelijke en/of mondelinge informatie voorafgaand aan het programma. Zo krijgen zij onder andere informatie over hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden in de scheidingsperiode en het beste kunnen voorbereiden op deelname aan dit programma. Juist omdat het van belang is dat ouders samen met hun kind zich moeten gaan vinden in de nieuwe situatie. De ouders worden beiden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte (laatste half uur) van het programma. In totaal duurt het programma drieënhalf uur. 

 

Ouders ontvangen informatie over:

 • Inhoud en de meerwaarde van het programma;
 • Hoe uw kind voor te bereiden op deelname;
 • Uw rol in het geheel (participatie ouders);
 • Rol van de coach.

 

Gezamenlijke bijeenkomst
Het groepsprogramma wordt altijd afgesloten samen met beide ouders. Tijdens dit gedeelte maakt de coach in een open sfeer de onderwerpen anoniem bespreekbaar die bij de kinderen leven aangaande de scheiding en wat er allemaal voorbij is gekomen tijdens het groepsprogramma.

Gezaghebbende ouders
Als u uw kind inschrijft voor Het Zandkastelenprogramma® is het noodzakelijk dat de beide gezaghebbende ouders toestemming geven.

Kosten
Deelname aan Het Zandkastelenprogramma® bedraagt €85,- per kind.

Individuele deelname
De werkvormen en de methodiek van het programma worden ook individueel ingezet. De betreffende coach kan u hierover verder informeren. 

Boek Schei Eens Uit

E-book_Scheieensuit_trans

Dat scheiden impact heeft op kinderen, dat is bekend. Dat die impact nog steeds van invloed is op volwassen levens, daarover is minder bekend. Iris Gündel interviewde volwassenen over de scheiding van hun ouders. Hoe blikken zij daar nu op terug? Wat hadden ze graag anders gewild? Of nodig gehad? Wat nemen zij zich nu voor? Een boek vol herkenning en met praktische tips.

Een must read voor ouders die gaan scheiden.

De moraal van het verhaal: scheiden doet wat met kinderen. Wat er zou moeten? In ieder geval communiceren wat over hen gaat en bij ze weg houden wat volwassenenwerk is.

Een goede begeleiding voor kinderen is essentieel tijdens en na scheiding. 

Erkende Kindercoaches

Een Zandkastelencoach levert een bijdrage aan het voorkomen en/of verminderen van problemen die voortvloeien uit de scheiding en helpt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang te brengen bij kinderen in scheiding. Het programma is ontwikkeld om de communicatie tussen ouders en kinderen te verbeteren, waardoor er meer begrip ontstaat zowel vanuit de ouders als vanuit de kinderen.

Een erkend kindercoach volgt jaarlijks bijscholing. Alleen deze coaches worden vermeld op onze website.
Het Zandkastelenprogramma® is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau en is eigendom van AMV-Opleidingen.

Coach Opleiding

Ben je werkzaam als zelfstandig mediator, leerkracht of heb je een eigen praktijk voor kindercoaching én begeleid je regelmatig ouders en kinderen in en na een (echt) scheiding? Wil je kinderen een steuntje in de rug bieden en ouders het juiste advies geven?

Met Het Zandkastelenprogramma® kun je kinderen en ouders de begeleiding geven die ze nodig hebben! Het Zandkastelenprogramma® onderscheidt zich van andere programma’s voor scheidingskinderen, doordat het kan worden ingezet aan het begin van de scheidingsperiode.

De werkvormen van het programma zijn ook uitstekend individueel te in zetten. 

Het programma is preventief en wordt aangeboden om kinderen van ouders in scheiding de extra aandacht te geven die zij zo hard nodig hebben en om een begin te maken aan het verwerkingsproces. Daarnaast is het programma kortdurend en biedt het eveneens ondersteuning aan ouders.

Als Zandkastelencoach lever je een bijdrage aan het voorkomen en/of verminderen van problemen die voortvloeien uit de scheiding en help je de verwerking van de scheiding op gang te brengen. Het programma is ontwikkeld om de communicatie tussen ouders en kinderen te verbeteren, waardoor er meer begrip ontstaat zowel vanuit de ouders als vanuit de kinderen.

Meer informatie over de opleiding kunt u vinden op:
www.amvopleidingen.nl

Volg ons ook op Facebook

Contact

Zuidkil 14

3356 CS Papendrecht

Telefoon: 085 888 4 888

info@zandkastelen.nl

Het Zandkastelenprogramma® is eigendom van AMV-Opleidingen en geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau