Het Zandkastelenprogramma®
En de kinderen scheiden mee.....!

Het Zandkastelenprogramma®

Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee. Het Zandkastelenprogramma® is ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. In een scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt Het Zandkastelenprogramma® voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen / verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding en aan het zo goed mogelijk op gang brengen van de verwerking van de scheiding. 

"Het Zandkastelenprogramma® biedt kinderen (en hun ouders) tijdens en na een scheidingsperiode een steuntje in de rug."

Het Zandkastelenprogramma® is erkend en bewezen effectief. In Amerika is dit programma in vele staten zelfs al verplicht voordat ouders kunnen scheiden. Juist ook de ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het programma opgenomen in haar aanbod.

Workshop

In een speciaal op hun leeftijdsgroep afgestemd programma van één ochtend of middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het programma is preventief omdat het problemen op de langere termijn voorkomt en/of vermindert. Met diverse creatieve werkvormen wordt er binnen dit programma gezorgd voor herkenning en erkenning onder de leeftijdgenoten.

Het is fijn als een kind iemand kan vinden met wie het kan praten en kan delen wat hij vindt en voelt. Bij Het Zandkastelenprogramma® hoeft het kind niet ‘mee te praten’ met vader of moeder, hoeft het kind zich niet onbegrepen te voelen door klasgenootjes, maar kunnen dezelfde gedachten, gevoelens en ervaringen onderling worden gedeeld tussen kinderen in dezelfde situatie. Zo herkennen de kinderen zich in elkaars situaties en voelen ze de erkenning. “Ik ben niet alleen.”

Wat er in ieder geval aan bod zal komen tijdens Het Zandkastelenprogramma®:

 • Een scheiding is nooit de schuld van het kind;
 • De ouders blijven altijd de vader en de moeder van het kind, waar ze ook wonen en hoe vaak het kind ze ook ziet;
 • Iedereen maakt fouten;
 • Ouders blijven van hun kinderen houden;
 • Ouders komen niet meer bij elkaar.

Individuele Begeleiding

De werkvormen van het programma worden ook bij individuele begeleiding ingezet voor kinderen in scheiding. Een erkend kindercoach van Het Zandkastelenprogramma® kan het kind individueel begeleiden in gesprekken om ook op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten. Praktische tips worden aangereikt en de zelfverzekerdheid en het oplossend vermogen van het kind zal worden vergroot.

Iris Gundel AMV-Opleidingen

"Omdat het anders moet."

Iris Gündel

Trainer en Auteur

Verschillende Leeftijdscategorieën

In een op de verschillende leeftijdscategorieën afgestemd dagdeel ondersteunt Het Zandkastelenprogramma® kinderen van 6 tot 18 jaar om met de scheidingsperiode om te gaan. 

Kinderen van verschillende leeftijden vragen om een andere benadering en willen ook andere thema’s behandelen. Daarnaast vragen de diverse leeftijdscategorieën om verschillende werkvormen en een andere benadering van de Zandkastelencoach.

Kinderen tussen de 6 en de 12 jaar

Voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar zorgen we er bij het Zandkastelenprogramma® voor dat zij meer zelfvertrouwen krijgen in de situatie. “Ze zijn niet de enige.” Zo zullen zij ook een bepaalde houvast krijgen in de situatie door middel van tips en inzichten.

Kinderen tussen de 13 en de 17 jaar

Voor kinderen tussen de 13 en de 17 jaar wordt er meer aandacht besteed aan andere thema’s. Pubers houden zich vaak meer bezig met andere thema’s rondom de scheiding van hun ouders. Vandaar dat er voor hen anders te werk wordt gegaan.

Zo zorgt Het Zandkastelenprogramma® ervoor dat zij meer een idee krijgen over hun eigen rol binnen de situatie. En wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden die er zijn en die zij zelf hebben. Zo zullen zijzelf betere inzichten krijgen in de situatie en hier een plek in vinden voor zichzelf.

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee....!

Kinderen tussen de 6 en de 12 jaar

 • dat de scheiding niet hun schuld is;
 • dat hun ouders, ook al wonen zij elders, gewoon sámen hun ouders blijven;
 • dat hun ouders van ze blijven houden, ook na de scheiding;
 • dat ieder mens, dus ook ouders, fouten kunnen maken;
 • dat de meeste ouders niet meer bij elkaar komen;
 • dat het oplucht om te praten over wat je vindt en voelt.

Kinderen tussen de 13 en de 17 jaar

 • zicht krijgen op hun eigen identiteit; wie ben ík;
 • keuzes maken voor hun toekomst; wat wil ik;
 • stemmingswisselingen;
 • beginnende verliefdheid, aangaan relaties;
 • afzetten tegen ouders;
 • persoonsontwikkeling;
 • vriendschappen.
Het Zandkastelenprogramma

Informatie voor Ouders

Ouders krijgen schriftelijke en/of mondelinge informatie voorafgaand aan het programma. Zo krijgen zij onder andere informatie over hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden in de scheidingsperiode en het beste kunnen voorbereiden op deelname aan dit programma.

Juist omdat het van belang is dat ouders samen met hun kind zich moeten gaan vinden in de nieuwe situatie.  De ouders worden beiden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte (laatste half uur) van Het Zandkastelenprogramma®. De workshop duurt circa drie tot drieënhalf uur. 

Ouders krijgen van de Zandkastelencoach informatie over:

 • Inhoud en effecten / meerwaarde van de workshop;
 • Hoe u uw kind kunt voorbereiden op de workshop;
 • Uw rol in het geheel (participatie ouders);
 • Rol van de coach;
 • Interactie in de groep (gelegenheid voor het stellen van vragen);
 • Uitleg over hoe een kind een scheiding ervaart (bewustwordingsproces voor ouders);

Gezamenlijke bijeenkomst 
Het programma wordt afgesloten samen met de ouders. Tijdens dit gedeelte maakt de Zandkastelencoach in een open sfeer de onderwerpen anoniem bespreekbaar die bij de kinderen leven aangaande de scheiding. 

Gezaghebbende ouders
Als u uw kind inschrijft voor Het Zandkastelenprogramma® is het noodzakelijk dat de beide gezaghebbende ouders toestemming geven.

Kosten
Deelname aan Het Zandkastelenprogramma® bedraagt €85,- per kind.

Individuele deelname 
De werkvormen en de methodiek van het programma kan uitstekend individueel worden ingezet. Uw Zandkastelencoach kan u hierover verder informeren. 

Boek Schei eens uit

E-book_Scheieensuit_trans

Dat scheiden impact heeft op kinderen, dat is bekend. Dat die impact nog steeds van invloed is op volwassen levens, daarover is minder bekend. Iris Gündel interviewde volwassenen over de scheiding van hun ouders. Hoe blikken zij daar nu op terug? Wat hadden ze graag anders gewild? Of nodig gehad? Wat nemen zij zich nu voor? Een boek vol herkenning en met praktische tips. Een must read voor ouders die gaan scheiden.

Pijnplekken van een scheiding zouden meer benoemd moeten worden. De moraal van het verhaal: scheiden doet wat met kinderen. Wat er zou moeten? In ieder geval communiceren wat over hen gaat en bij ze weg houden wat volwassenenwerk is.

Een goede begeleiding voor kinderen is essentieel tijdens en na een scheiding. 

Erkende Kindercoaches

Een Zandkastelencoach levert een bijdrage aan het voorkomen en/of verminderen van problemen die voortvloeien uit de scheiding en helpt de verwerking van de scheiding op gang te brengen. Het programma is ontwikkeld om de communicatie tussen ouders en kinderen te verbeteren, waardoor er meer begrip ontstaat zowel vanuit de ouders als vanuit de kinderen.

Een erkend kindercoach volgt jaarlijks bijscholing. Alleen deze coaches worden vermeld op onze website. 

Het Zandkastelenprogramma® is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau en is eigendom van AMV-Opleidingen.

Opleiding Erkend Kindercoach

Ben je werkzaam als zelfstandig mediator, leerkracht of heb je een eigen praktijk voor kindercoaching én begeleid je regelmatig ouders en kinderen in en na een (echt) scheiding? Wil je kinderen een steuntje in de rug bieden en ouders het juiste advies geven?

Met Het Zandkastelenprogramma® kun je kinderen en ouders de begeleiding geven die ze nodig hebben! Het Zandkastelenprogramma® onderscheidt zich van andere programma’s voor scheidingskinderen, doordat het kan worden ingezet aan het begin van de scheidingsperiode.

De werkvormen van het programma zijn ook uitstekend individueel te in zetten. 

Het programma is preventief en wordt aangeboden om kinderen van ouders in scheiding de extra aandacht te geven die zij zo hard nodig hebben en om een begin te maken aan het verwerkingsproces. Daarnaast is het programma kortdurend en biedt het eveneens ondersteuning aan ouders.

Als Zandkastelencoach lever je een bijdrage aan het voorkomen en/of verminderen van problemen die voortvloeien uit de scheiding en help je de verwerking van de scheiding op gang te brengen. Het programma is ontwikkeld om de communicatie tussen ouders en kinderen te verbeteren, waardoor er meer begrip ontstaat zowel vanuit de ouders als vanuit de kinderen.

Meer informatie over de opleiding kunt u vinden op:
www.amvopleidingen.nl

Volg ons ook op

Contact

Zuidkil 14
3356 CS Papendrecht

Telefoon: 085 888 4 888

Het Zandkastelenprogramma® is eigendom van AMV-Opleidingen en geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau